Styrobeton


STYROBETON - korzyści :

 • aż 12 x lżejszy od betonu (200 – 900 kg/m3), 
 • przy rekonstrukcji nie ma potrzeby wzmacniania fundamentów,
 • szybko twardnieje (następna warstwa po 24 godz.),
 • aż o 30 x lepsze zdolności izolacji ciepła w porównaniu z betonem,
 • charakteryzuje się wskaźnikiem zmniejszenia poziomu uderzeniowego Lw =12 dB (warstwa 5 cm/500 kg/m3),
 • dobre właściwości mechaniczne przy małej masie objętościowej,
 • stopień reagowania na ogień – E – od masy objętościowej 350 kg/m3
 • stopień reagowania na ogieñ – A1 – dla masy objêtościowej 900 kg/m3
 • wysoka elastycznośæ, amortyzuje uderzenia, nie kruszy siê,
 • odporny przeciw gryzoniom i pleśni,
 • higienicznie nieszkodliwy (odpowiedni do wnêtrz),
 • pozytywny wkład do ekologii w budownictwie.
 • pompowalność (60 m wysokości, 140 m poziomo)

Inne oferty


Ciekawe informacje

Odpadów polistyrenu

Opakowań zawierających polistyrenu, które są wykonane z wiórów polistyrenu.

Ekostyren

Wypełniacz do betonów lekkich i izolacji termicznej.

Układanie podłogi

Wylewki podłogowe podłoga jest oddać - anhydrytu.