Ekostyren

EKOSTYREN - to spreparowane kruszywo styropianowe, dzięki czemu jest. łatwo mieszalny z wodą , cementem
i piaskiem oraz prosty do przygotowania sposobem ręcznym, w zwykłej betoniarce czy też w betoniarce samochodowej.

"Styrobeton" nie jest elementem nośnym, ale służy jako cieplno-izolacyjny materiał do napełniania nośnych konstrukcji, przeważnie poziomych.

Zastosowanie styrobetonu:

- nienośna izolacja, izolacyjny wypełniacz pionowych
i poziomych konstrukcji,
- dodatkowe ocieplanie ścian pionowych, dachy do 30% nachylenia,
- wyrównująca i izolacyjna warstwa do sufitów i podłóg, pochyła warstwa izolacyjna tarasów, balkonów i płaskich dachów,  
- elastyczny podkład szos, dróg, areałów sportowych nakładany wprost na teren,
- izolacja zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacji,
-izolacja wymienników ciepła i basenów,

Zalety:

. 12 x lżejszy od betonu (200 - 900 kg/m3) - przy rekonstrukcji nie ma potrzeby wzmacniania fundamentów
. szybko twardnieje (następna warstwa po 24 godz.)
. aż o 30 x lepsze zdolności izolacji ciepła w porównaniu z betonem
. warstwa grubości 7 cm tłumi 53 dB dźwięku (200 kg/m3)
. niełatwopalny do 700 kg/m3, powyzej700 kg/m3 niepalny
. wysoka elastyczność, amortyzuje uderzenia, nie kruszy się
. odporny przeciw gryzoniom i pleśni
. higienicznie nieszkodliwy (odpowiedni do wnętrz)
. pozytywny wkład do ekologii w budownictwie


Aprobata techniczna ITB 

Inne oferty


Ciekawe informacje

Odpadów polistyrenu

Opakowań zawierających polistyrenu, które są wykonane z wiórów polistyrenu.

Ekostyren

Wypełniacz do betonów lekkich i izolacji termicznej.

Układanie podłogi

Wylewki podłogowe podłoga jest oddać - anhydrytu.